Blog > Komentarze do wpisu
4.Angielski - czasy teraźniejsze - ćwiczenia

1. Uzupełnij luki właściwymi czasownikami w czasie Present Simple:

bark complain eat like look make read watch

a) I usually ................................ books in my free time.

b) You sometimes ................................ television late at night.

c) She never ................................ about her job.

d) He ................................ climbing the mountains in summer.

e) They often ................................ jokes of my thin hair.

f) You ................................ like twins.

g) This dog is dangerous. It ................................ at very passer-by.

h) We always ................................ porridge for breakfast.

 

2. Napisz pytania do zaznaczonych części zdań, używając where, when lub what.

a) Alison works in London.

................................................................................................

b) My father and his friends do fishing on Sundays.

................................................................................................

c) My mother asks us to do the shopping on Saturdays.

................................................................................................

d) We have fish for lunch on Fridays.

................................................................................................

e) The boys play football after school.

................................................................................................

 

3. Wybierz odpowiednią formę czasownika.

a) Sam ___ a book at the moment.

A. is reading B. are reading C. reads

b) Jim and Ann ___ their homework now.

A. id doing B. are doing C. does

c) Many people ___ for the bus at the moment.

A. is waiting B. are waiting C. waits

d) My brother and I ___ a match on TV at the moment.

A. is watching B. am watching C. are watching

e) My friend ___ a computer game at the moment.

A. is playing B. are playing C. plays

 

4. Przetłumacz na język angielski:

a) Myślę o wakacjach.

................................................................................................

b) Agnes pisze list do babci.

................................................................................................

c) Jestem teraz zajęta, odrabiam lekcje.

................................................................................................

d) Popatrz, Tom jedzie na rowerze!

................................................................................................

e) Gotuję kalafior, otwórz okno, proszę.

................................................................................................

f) Często wysyłam SMSy do kolegów.

................................................................................................

g) Tu zawsze pada latem.

................................................................................................

h) Co teraz czytasz?

................................................................................................

i) Ty zawsze gubisz klucze!

................................................................................................

5. Wybierz poprawną formę.

a) We don't know him well. He never talks/is talking to us.

b) Normally, I am taking/take a few sandwiches to school.

c)The sun sets/is setting in the west.

d)Every now and then, our brother is going/goes on a business trip to Asia.

e) Tom usually meets/is meeting his girlfriend after work, but he isn't meeting/doesn't meeting her today.

niedziela, 01 listopada 2009, gim_revise

Polecane wpisy

  • 29. Ćwicz wypracowania!

    Podaję Wam przykłady tematów, które warto jeszcze powtórzyć i przećwiczyć. :) Ludzie dobrej woli zwyciężają zło. Napisz rozprawkę na podstawie poznanych utworó

  • 28. Słowotwórstwo.

    Słowotwórstwo to dział gramatyki zajmujący się badaniem, w jaki sposób powstają wyrazy. W języku mamy wyrazy proste niepodzielnie słowotwórczo (np. dom, masło

  • 27. Fonetyka

    Fonetyka jest to dział nauki o języku zajmujący się badaniem i opisywaniem cech dźwięków. Głoska jest to najmniejsza, niepodzielna, słyszalna i mówiona cząstk

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu:
Komentarze
2017/12/13 18:16:29
Mięśnie brzucha są taką partią mięśniową, o jaką spokojnie można zadbać prostym ruchem w warunkach domowych. Z racji braku specjalistycznego sprzętu, ćwiczenia na brzuch w lokalu będą mierzyły właśnie te dodatkowe do zastosowania z obowiązkiem naszego ciała. eporady.eu

ShoutMix chat widget